Staż - Shihan Koji Yoshida - Hořice - 01-05.07.2010


Shihan Yoshida pokazuje irimi nage Sensei Robert wykonuje technikę na Patryku Sensei Robert robi ikkyo na Patryku Sensei Robert i Patryk
Sensei Robert robi kokyu nage na Patryku Patryk i Sensei Robert ćwiczą formę Iaido Patryk i Sensei Robert robią formę ken tai ken Martyna
Sensei Olek wykonuje formę Iaido Witek Patryk Martyna w oczekiwaniu na atak uke
Shihan Yoshida pokazuje technikę ken no tebiki Shihan Yoshida pojazuje technikę Iaido Martyna robi technikę na Sensie Robercie zdjęcie grupowe

<< Wróć