Co to jest Aikido?


Odpowiedź na powyższe pytanie jest praktycznie ściśle związana z postacią O' Sensei Morihei Ueshiba- twórcą Aikido. Doszedł on bowiem po wielu latach praktyki do wniosku iż nie można odnaleźć prawdziwego znaczenia Budo poprzez współzawodnictwo i wojowniczość, gdzie dominuje brutalna siła a priorytet ma zwycięstwo za wszelką cenę.

Uważał że Budo można odnaleźć poprzez poszukiwanie doskonałości jednostki ludzkiej zarówno fizycznej jak i umysłowej na drodze intensywnego treningu i praktyki w poczuciu jedności duchowej. Tak pojmowane Budo wychodzi daleko poza granice jakie tworzy określona kultura lub wiek. Głównym celem O' Sensei było:

"(...) zjednoczenie fundamentalnej zasady twórczej, Ki, przenikającej Wszechświat, oraz indywidualnej energii Ki każdej osoby, energii nieodłącznie związanej z siłą oddechu."
[K. Ueshiba, Duch Aikido, tłum. A. Sobolewski i T. Zając, Wrocław 1991, s. 14.]

Pierwsza zasada sformułowana przez niego czyli bezustanne ćwiczenie umysłu i ciało jako podstawy ścieżki rozwoju duchowego została zmieniona we współczesną sztukę walki Aikido.

W przeciwieństwie do innych uwspółcześnionych sztuk walki (można do tej grupy zaliczyć Judo, Karate, Kendo) w Aikido została odrzucona możliwość przekształcenia sztuki w sport; odrzucono wszelkie formy pojedynków czy zawodów wraz z towarzyszącymi temu podziałami na kategorię wagowe, rankingi oparte na liczbach zwycięstw i porażek. Uważa się iż takie podejście podsyca i rozwija egoizm, egocentryzm i brak szacunku dla innych. Ostatecznym celem Budo jest bowiem uwolnienie się od ciężaru ego i osiągnięcie swobody jaźni a przez to spełnienie tego co jest prawdziwie ludzkie.

Nie jest celem oczywiście krytykowanie i pognębianie sportów walki. Z historii wynika bowiem fakt że aby mogły one przetrwać (Amerykanie wprowadzili na Wyspach japońskich zakaz uprawiania jakichkolwiek sztuk walki uważając je za przejaw nacjonalizmu i militaryzmu japońskiego) to po zakończeniu II Wojny ¦wiatowej musiały się sztuki przeobrazić w sporty. Inną przyczyną takiej metamorfozy jest fakt iż młodzież garnie się tam gdzie są turnieje i zawody rozstrzygające kto jest najlepszy w danej dziedzinie.

Aikido dąży do utrzymania niepodzielności Budo i do przekazania ducha tradycyjnych sztuk walki pozostając wiernym zasadom ustanowionym przez O' Sensei.

Wiemy co Aikido robi lecz nadal nie wiemy czym jest? Danie jednoznacznej odpowiedzi jest praktycznie nie możliwe. Praktycznie każda odpowiedź jaka padnie z ust osoby zapytanej jest dobra. Tyle jest bowiem odpowiedzi ile osób praktykujących. Aikido jawi się bowiem każdemu jako coś innego w zależności od lat praktyki.