Wymagania egzaminacyjne dla dzieci
na stopnie uczniowskie 12-7 kyu
w Stowarzyszeniu Renshin Aikido Dojo.


opłata egzaminacyjna
za stopnie od 12-7 kyu
15,00 PLN

O przystąpieniu i dopuszczeniu do egzaminu decyduje osoba prowadząca zajęcia w Dojo.