Stowarzyszeniu Renshin Aikido Dojo

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie 6-1 kyu
w Stowarzyszeniu Renshin Aikido Dojo.


stopień koszt
6 kyu 20 zł
5 kyu 30 zł
4 kyu 40 zł
3 kyu 50 zł
2 kyu 50 zł
1 kyu 60 zł

O przystąpieniu i dopuszczeniu do egzaminu decyduje osoba prowadząca zajęcia w Dojo.